Thu hoạch lúa tránh lũ

Có khoảng 2.000 ha lúa hè thu toàn tỉnh thu hoạch muộn sau ngày 5/9, cần tiến hành thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm tránh thiệt hại do mưa lũ.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP