16/05/2016 - 21:09

Vua Duy Tân và cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916

TTH - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Vua Duy Tân tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Trung kỳ và bị thực dân Pháp bắt lưu đày biệt xứ (1916 - 2016), sáng 16/5, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Vua Duy Tân và cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916”.

Hội thảo có sự tham gia của các ông: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Văn hóa - Tư tưởng Trung ương; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dựa trên thành tựu nghiên cứu về vua Duy Tân và cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916, hội thảo đề cập tương đối toàn diện về bối cảnh lịch sử quốc tế, Việt Nam và Huế đầu thế kỷ XX, về tiểu sử vua Duy Tân; trong đó, nêu bật vai trò của vua Duy Tân với cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916 cùng một số nhân vật lịch sử trong cuộc khởi nghĩa; phân tích ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm; công bố tư liệu, di tích và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di tích...

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP