Kinh tế Xây dựng - Giao thông

23/06/2018 - 06:30

CHO THUÊ ĐẤT CÔNG:

Vướng mắc trong xử lý, sắp xếp

TTH - Sau khi chuyển về hoạt động ở Trung tâm Hành chính TP. Huế, các khu đất công sản trước đây là trụ sở Phòng Kinh tế và Phòng Giáo dục thuộc UBND TP. Huế đã được cho thuê đất để kinh doanh.

Khu đất số 106 Đinh Tiên Hoàng (TP. Huế) trước đây là trụ sở của Phòng Kinh tế TP. Huế đang cho thuê

Chưa được thu hồi

Khu đất công vốn là trụ sở cũ của Phòng Giáo dục TP. Huế (số 3 Đống Đa) hiện được cho thuê với mức giá 69 triệu đồng/tháng, trụ sở cũ Phòng Kinh tế TP. Huế (số 106 Đinh Tiên Hoàng) được cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.

Ngày 3/10/2014, UBND tỉnh có Công văn (số 5561/UBND – TH) về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.  Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Tài chính để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm việc giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Dù đã 4 năm kể từ khi Công văn số 5561/UBND-TH ban hành, hai khu đất công kể trên vẫn chưa được thu hồi.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế cho biết, ngay sau khi Trung tâm Hành chính TP. Huế đưa vào sử dụng, UBND TP. Huế đã chuyển các cơ quan ban ngành thành phố về đây làm việc. Các trụ sở làm việc cũ của các ban ngành thuộc UBND TP. Huế cụ thể gồm Trung tâm Dân số và kế hoạch hóa gia đình, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Giáo dục, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phòng Văn hóa thông tin, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Nghiệp vụ hành chính công và Ban Quản lý dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Huế được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế quản lý và lập phương án xử lý, sắp xếp, báo cáo UBND thành phố xem xét trình Sở Tài chính, UBND tỉnh phê duyệt.

Theo phương án xử lý sắp xếp được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ sở nhà, đất nêu trên được bố trí cho các đơn vị khác sử dụng, kêu gọi đầu tư, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất... Hiện nay, chỉ còn 3 cơ sở nhà, đất nguyên trước đây là trụ sở cơ quan do trung tâm quản lý gồm: số 106 đường Đinh Tiên Hoàng, cơ sở nhà đất số 3 đường Đống Đa và số 80 Tuệ Tĩnh (Trung tâm Dân số và kế hoạch hóa gia đình cũ). Các cơ sở này đang xúc tiến các thủ tục để thực hiện theo đúng phương án sắp xếp xử lý được duyệt.

Việc thực hiện theo phương án sắp xếp tại một số địa điểm phải qua rất nhiều trình tự thủ tục, có nhiều vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, biến động của thị trường nên thời gian kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế lập phương án cho thuê tạm thời các cơ sở nhà, đất này trên nguyên trạng để tránh xuống cấp công trình, tạo bộ mặt mỹ quan đô thị, tránh lãng phí và tạo nguồn thu cho ngân sách (riêng Trung tâm Dân số và kế hoạch hóa gia đình cũ còn để trống). Thời hạn cho thuê từng năm một.

Khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế sẽ thông báo trước 30 ngày để thu hồi, bên thuê phải di chuyển toàn bộ tài sản đã đầu tư (nếu có) và không được bồi thường. Toàn bộ tiền cho thuê mặt bằng nộp vào ngân sách thành phố.

Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, sau khi dời Phòng Giáo dục và Phòng Kinh tế về trụ sở mới, thành phố vẫn đang quản lý trụ sở cũ; không riêng gì TP. Huế mà theo quy định để thống nhất và đồng bộ, khi xây dựng trụ sở mới các đơn vị chuyển giao trụ sở cũ lại để cho sở tham mưu việc quản lý, xử lý.

Tuy nhiên, cơ sở 106 Đinh Tiên Hoàng vướng di tích khu Lục Bộ nên gặp nhiều khó khăn. Riêng số 3 Đống Đa khi sắp xếp tài sản của tỉnh theo quy hoạch sẽ gộp với thửa đất số 1 Đống Đa (trụ sở Công an phường Vĩnh Ninh) thành thửa đất chung để kêu gọi đầu tư và hiện UBND TP. Huế cũng đã có văn bản xin UBND tỉnh kêu gọi đầu tư; muốn làm việc này, phải di dời trụ sở Công an phường Vĩnh Ninh nên cũng gặp rất nhiều khó khăn, phải thực hiện từng bước.

Hiện nay, thành phố vẫn đang quản lý mà chưa bàn giao và đang tiến hành xắp xếp xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Quyết định 09/20017/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ). “Sở Tài chính đang phối hợp các ngành rà soát, kiểm tra việc quản lý tài sản công trên toàn tỉnh trong tháng 6/2018. Sau khi có biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, dự kiến tháng 7 sở sẽ trình UBND tỉnh để phê duyệt phương án trụ sở nào tiếp tục sử dụng, trụ sở nào kêu gọi đầu tư, trụ sở nào chuyển mục đích qua nhà văn hóa...”, ông Mẫn thông tin.

Bài, ảnh: NHẬT MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP