12/07/2021 - 11:20

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm đạt 8,71 tỷ USD 

6 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản của cả nước ước đạt 8,71 tỷ USD. Dự báo năm 2021, xuất khẩu ngành sẽ đạt khoảng 15,5 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2020.

Thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm gỗ và lâm sản Việt Nam là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP