Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

24/03/2013 - 05:53

Xung kích, sáng tạo

TTH - Công tác đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện toàn diện về nội dung, sáng tạo về hình thức, linh hoạt về biện pháp, góp phần phát huy vai trò tuổi trẻ vào nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.

Đại úy Hồ Văn Thìn, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Với phương châm đảm bảo tính định hướng chính trị, các tổ chức đoàn của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xác định giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm, làm nền tảng để triển khai các mặt công tác. Vì vậy, các cấp bộ đoàn trong toàn lực lượng tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc học tập chính trị cơ bản tại đơn vị. Các tổ chức đoàn cơ sở kết hợp chặt chẽ việc giáo dục truyền thống của Đảng và dân tộc với truyền thống của đoàn và truyền thống anh hùng của quân đội cho ĐVTN”.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh gắn các phong trào với nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã tạo hiệu ứng rõ rệt trong các hoạt động của tuổi trẻ LLVT tỉnh. Riêng đối với phong trào “Tuổi trẻ LLVT chung tay xây dựng nông thôn mới”, đoàn thanh niên các đơn vị phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng trên địa bàn đóng quân triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, làm cho bộ mặt nông thôn từng ngày đổi mới. Điển hình, năm 2011, ĐVTN các đơn vị đã hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng ở các xã huyện miền núi Nam Đông. Tại các địa phương, lực lượng đã phối hợp với tổ chức đoàn sở tại tu sửa 1,5 km đường liên thôn, nạo vét 3,3 km kênh mương; tham gia xây dựng Trường tiểu học Hương Sơn với diện tích 500m2; giúp đỡ giống cây trồng, vật nuôi cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 150 triệu đồng… Hình ảnh: dân ốm đau, cán bộ, chiến sĩ làm thầy thuốc; giúp dân áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, các anh làm khuyến nông viên... đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ máu thịt đoàn kết quân dân.

Đại tá Đoàn Ngọc Thiện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Các phong trào hoạt động đã được các tổ chức đoàn cụ thể hóa, liên hệ sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Các cấp bộ đoàn còn kết hợp các hoạt động mang tính xã hội, hấp dẫn, phù hợp với khả năng của từng đối tượng thanh niên, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Đặc biệt, các phong trào của đoàn thanh niên đã gắn với nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh nhà”.

Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) gắn với các mặt công tác quân sự - quốc phòng ngay từ những ngày đầu năm. Các cấp bộ đoàn trong lực lượng cụ thể hóa các chủ trương lãnh đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương.

Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đoàn các cấp chú trọng tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia huấn luyện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành huấn luyện chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, tích cực học tập, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch nên kết quả huấn luyện đạt chất lượng tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đoàn trong LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp, kết nghĩa với đoàn thanh niên các cơ quan, ban, ngành và các xã, phường nơi đơn vị đóng quân; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thiếu tá Nguyễn Viết Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 1 nhận định: “Hoạt động phối hợp, kết nghĩa của tổ chức đoàn ở tiểu đoàn đã tập trung hướng các phong trào vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và địa phương như vận động ĐVTN tích cực tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện phòng chống lụt bão – TKCN, PCCC rừng, xây dựng địa bàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; phát động phong trào “2 mẫu mực, 3 xung kích”, “vườn rau, ao cá thanh niên”… Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị”.

Theo đại tá Đoàn Ngọc Thiện, nhiệm vụ công tác thanh niên LLVT tỉnh trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao, vì vậy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng thanh niên giỏi về mọi mặt; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp phù hợp để tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, gắn thực hiện các phong trào với triển khai hiệu quả các chương trình công tác quân sự - quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP