Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

08/08/2016 - 19:13

116 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo

TTH - Chiều 8/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2016.

Lớp học kéo dài từ ngày 8 đến 12/8, 116 học viên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên ban tuyên giáo các huyện, thị, TP. Huế; đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo, giảng viên giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cán bộ phụ trách công tác Đảng ở các đảng bộ cơ sở được bồi dưỡng 6 chuyên đề chính có liên quan đến công tác tuyên giáo của Đảng. Đó là, khái quát tình hình biển Đông và chủ trương của Việt Nam; một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội; tham mưu, định hướng chỉ đạo công tác văn hóa văn nghệ; một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại theo “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020”; phương pháp, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị, quy trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP