10/10/2017 - 19:23

Các công trình công cộng cần đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng

TTH - Chiều 10/10, tại Hội thảo xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật (NKT) năm 2018 do Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tổ chức, các ý kiến cho rằng, cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cộng đồng để trợ giúp NKT tiếp cận các chính sách trợ giúp để được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội.

Hội nghị đề ra mục tiêu  phấn đấu đến năm 2018, 100% NKT nặng được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước; 90% NKT tiếp cận các dịch vụ y tế; 75% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước đảm bảo điều kiện tiếp cận với NKT...

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP