12/05/2022 - 19:01

Cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của TP. Huế

TTH.VN - Nội dung này vừa được UBND TP. Huế ban hành nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) TP. Huế năm 2022 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung vào 8 nhóm chỉ số.

Thời gian qua, TP. Huế đã nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh với nhiều giải pháp linh hoạt

Theo đó, TP. Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị và UBND 36 phường, xã có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện hiệu quả DDCI, bao gồm 8 nhóm chỉ số, đó là chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động của chính quyền, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, chỉ số cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý gắn với đảm bảo an ninh - trật tự và chỉ số cuối cùng là vai trò người đứng đầu.

Đây là nhóm chỉ số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý điều hành theo hướng hiện đại, đảm bảo xây dựng, ứng dụng chính quyền số, nâng cao năng lực cán bộ hướng tới mục tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI nhằm thu hút tốt các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

Tin, ảnh: Khánh Thư

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP