Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/01/2020 - 15:40

Cần tập trung tăng chất lượng dịch vụ tại khu di sản Huế

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh khi phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sáng 10/1.

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, nhưng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vẫn đạt được nhiều thành tựu trong các nhiệm vụ công tác. Khu di sản Huế đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách. Nguồn thu từ vé tham quan đạt gần 388 tỷ đồng. Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ đạt hơn 18,8 tỷ đồng. Các công tác trưng bày, triển lãm, hướng dẫn, thuyết minh, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, tôn tạo cảnh quan...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục khắc phụ những điểm còn hạn chế trong năm 2019, tiếp tục tập trung làm tốt các việc, như: kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo nguyên tắc đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động; khai thác giá trị di tích theo phương châm hạn chế tăng số lượng khách, tập trung tăng chất lượng dịch vụ; có phương án giảm tải tại các điểm di tích tôn nghiêm; sắp xếp lại các điểm dịch vụ trong và quanh khu vực Đại Nội; đổi mới tinh thần thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ và người lao động; nâng cao chất lượng phục vụ du khách qua văn hóa ứng xử.

Đồng Văn

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP