HĐND tỉnh điều chỉnh và quyết định nhiều dự án đầu tư công

Chiều 5/6, HĐND tỉnh tổ chức phiên họp họp bất thường lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP