Xuân ấm cho người yếu thế

Không chỉ hỗ trợ xây nhà cho hội viên, dịp cận tết, nhiều người khiếm thị trên toàn địa bàn tỉnh đã được quan tâm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP