Trao tặng 200 xe đạp tái sinh cho học sinh nghèo vượt khó

Chương trình thuộc Dự án “3.000 chiếc xe đạp tái sinh” do Hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng triển khai trên toàn quốc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP