Chống dịch ở Lăng Cô

Dịp này, chúng tôi nghe nhiều trường hợp đi vận động các tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ cho những người lao động nghèo, thất nghiệp trong mùa COVID-19, như gạo mì tôm, đường sữa...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP