Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Giúp người có công ở Hương Thủy thoát nghèo

Phong trào toàn dân chăm sóc các đối tượng có công cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Hương Thủy chung tay với tinh thần, tình cảm và ý thức trách nhiệm cao nhất.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP