Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Hơn 270 suất quà tặng học sinh, sinh viên mồ côi nghèo hiếu học và người nghèo Phong Điền

Đây là nguồn quỹ từ giải tennis từ thiện Phong Điền - Huế mở rộng lần thứ VIII năm 2022 với tổng trị giá 528 triệu đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP