Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

200 người tham gia hội thảo tư vấn, hỗ trợ người lao động

Theo kế hoạch năm 2023, huyện A Lưới phấn đấu đưa từ 70 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP