Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

“Nồi cháo tình thương” của một nhân viên thư viện

“Nồi cháo tình thương” của chị đến nay đã hơn 3 năm, lan tỏa rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút các nhà hảo tâm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP