ClockThứ Năm, 13/08/2015 10:27

Chú trọng lãnh đạo, phối hợp chăm lo phát triển doanh nghiệp

TTH - Nhìn lại chặng đường 5 năm 2010 - 2015, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã bám sát Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Nghị quyết Đại hội lần thứ II để nỗ lực phát triển và trưởng thành nhiều mặt, từng bước khẳng định được vị thế, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

Điều đáng ghi nhận, trong lãnh đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh, Đảng bộ khối đã cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh thành các chương trình hành động phù hợp, có tính khả thi cao; chủ động tham mưu Tỉnh ủy kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; các cấp ủy trong doanh nghiệp tích cực lãnh đạo tham gia cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển, cơ cấu lại tổ chức sản xuất. Những nỗ lực của Đảng bộ khối và cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện (áo đen) thăm dây chuyền sản xuất hàng dệt may của Công ty CP Dệt may Huế . Ảnh: Thanh Hương
Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, nhất là qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực; nội bộ đoàn kết, thống nhất; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên nhiều mặt; vai trò của các tổ chức đảng được tăng cường và từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến tiến bộ, tạo được các phong trào sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Nhiệm vụ của Đảng bộ Khối doanh nghiệp trong thời kỳ mới là rất quan trọng. Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần nhìn nhận sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm tồn tại để quyết tâm khắc phục; quan tâm phát huy những nhân tố, yếu tố tích cực, phương thức lãnh đạo, hoạt động hiệu quả; đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các vấn đề chủ yếu sau:
Phải tập trung xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, động viên để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, coi sự phát triển năng lực, hiệu quả của doanh nghiệp vừa là mục tiêu, là nhiệm vụ chính yếu của Đảng bộ. Trên cơ sở mục tiêu quan trọng này và bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy khối cần xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển doanh nghiệp, kịp thời kiến nghị và phối hợp với các cơ quan ban, ngành giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tích cực hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân và giai cấp công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất - kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường; tích cực đổi mới tư duy, nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và năng động hội nhập vững chắc; tham gia có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp…
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đi vào chiều sâu, tạo được chuyển biến mới hơn và trở thành nhân tố quan trọng, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển toàn diện. Làm tốt công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ quản trị doanh nghiệp, năng lực hoạt động thực tiễn cho đảng viên, cán bộ và giai cấp công nhân, người lao động. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp; đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện mơ hồ, lệch lạc, phai nhạt tư tưởng.
Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức.
Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; chăm lo công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp. Xác định rõ các nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Xác định rõ mối quan hệ công tác giữa Bí thư cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp.
Những năm sắp tới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế. Đó là thời kỳ quyết liệt phấn đấu thực hiện thắng lợi Thông báo kết luận 175 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nâng cao hơn vai trò, vị thế của Thừa Thiên Huế trong khu vực và cả nước. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cần sớm chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ III, thiết thực động viên cán bộ, đảng viên, đội ngũ doanh nhân, công nhân viên chức và người lao động đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt nhiều thành tích mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 
Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc

Ngày 26/9, ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam tỉnh đã đến tại địa bàn tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế và xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền để chỉ đạo công tác hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do hậu quả của giông lốc xảy ra trong ngày 25/9 vừa qua.

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc
Trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ phụ nữ các cấp

Chiều 26/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức tập huấn cho đội ngũ Ủy viên Ban chấp hành (UVBCH) Hội LHPN thành phố và UVBCH của 40 đơn vị cơ sở trực thuộc với sự tham gia của gần 160 thành viên.

Trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ phụ nữ các cấp
Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 26/9, Hội nghị Huyện ủy Phú Vang lần thứ 15, khóa XV đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội (KTXH) 9 tháng đầu năm; tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, Huyện ủy và cho ý kiến về báo cáo công khai tài chính năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023. Đến dự có ông Phan Xuân Toàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội
Return to top