Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Chiếc áo bông Bác tặng

Nhìn chiếc áo bông Bác Hồ được lưu giữ tại Phòng truyền thống Công an tỉnh, bao ký ức lại ùa về trong mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP