Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/05/2021 - 06:30

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TTH - Từ ngày 5 đến 17/5, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại các huyện, thị xã, TP. Huế. Tại số báo này, Báo Thừa Thiên Huế trích đăng chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo các đơn vị bầu cử.

Ứng cử viên Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (đơn vị bầu cử số 1): Mong muốn trở thành ĐBQH để đại diện cho tuổi trẻ

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ có cơ hội để tiếp tục lắng nghe, bổ sung những nội dung, phản ánh nguyện vọng của cử tri và của thanh niên với cấp có thẩm quyền làm sao cho ý Đảng, lòng dân được thể hiện nhuần nhuyễn trong các quyết định của Quốc hội, để các hoạt động của Quốc hội thực sự đổi mới, thực sự gần dân và vì dân.

Nếu trúng cử, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của người ĐBQH trong hoạt động lập pháp, giám sát, tham gia bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là thanh niên với Quốc hội và các cấp có thẩm quyền;  theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhất là tham gia các ý kiến để đổi mới việc tiếp xúc cử tri với ĐBQH và đại biểu HĐND.

Là người làm công tác thanh niên, tôi nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của bản thân và mong muốn trở thành ĐBQH để đại diện cho tuổi trẻ đề đạt ý kiến thực hiện một số nhiệm vụ mà trọng tâm là thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

Đó là, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật..., giúp thanh thiếu nhi hoàn thiện nhân cách, trở thành những người công dân có ích; tăng cường các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...   

Đồng thời, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên. Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng về học nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; tư vấn, giúp thanh niên tiếp cận thị trường lao động trong nước và nước ngoài; được vay vốn từ quỹ giải quyết việc làm, quỹ xoá đói, giảm nghèo, vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình để vươn lên làm giàu chính đáng.

Tham mưu thực hiện các chính sách để thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, các chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho địa phương; chính sách hợp lý cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi. Làm tốt công tác xây dựng Đoàn, đặc biệt là ở cấp cơ sở; tăng cường công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của tỉnh vững mạnh.

Ứng cử viên Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện A Lưới (đơn vị bầu cử số 1): Quan tâm đổi mới, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục

Nếu trúng cử ĐBQH khoá XV, tôi sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt Chương trình hành động với những nội dung:

Thứ nhất, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của ĐBQH. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ đại biểu của Nhân dân. Giữ mối liên hệ gắn bó, mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức nhằm lắng nghe, thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, đến cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, giúp cho việc xây dựng và ban hành chính sách pháp luật được sát, đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế. Tích cực nghiên cứu đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển và kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐBQH theo quy định của pháp luật như: tham gia xây dựng pháp luật, giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thứ ba, là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em. Tôi sẽ cố gắng kiến nghị, tham mưu với các cấp để có những chế độ ưu tiên, giải pháp đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em.

Thứ tư, là người dân tộc thiểu số, tôi có thể vận dụng các kinh nghiệm làm việc và kiến thức được đào tạo để phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất các chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nhằm nâng cao điều kiện sống cho đồng bào; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

Thứ năm, với kinh nghiệm 18 năm công tác trong ngành Giáo dục, tôi sẽ chủ động có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đổi mới và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, giảm bớt kiến thức nặng về lý thuyết, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống; đổi mới công tác thi cử. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực vận động quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục…

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng (đơn vị bầu cử số 1): Góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

Được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự và là nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri cả nước nói chung, cử tri của tỉnh nói riêng. Nếu được cử tri của tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi xin hứa với cử tri sẽ thực hiện đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao nhất các nghĩa vụ và quyền hạn của ĐBQH, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bản thân tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, trau dồi trình độ, phẩm chất, lối sống, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn bay, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, bảo vệ vững chắc bầu trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia tích cực nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Thường xuyên nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, trong nước, quân đội và địa phương, tham mưu đề xuất với Quốc hội những chủ trương, giải pháp xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh. Tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương.

Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri, tiếp thu kịp thời phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng, cấp thiết của cử tri đến với Quốc hội. Thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của ĐBQH, góp phần làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Thông qua hoạt động của ĐBQH là cơ sở để Quân chủng Phòng không-không quân và cá nhân được bày tỏ lòng tri ân tới các cử tri và Nhân dân cả nước đã yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội phòng không-không quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn nửa thế kỷ qua, cũng như hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng Phòng không-không quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong những năm tới; góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy A Lưới (đơn vị bầu cử số 1): Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), tôi sẽ có điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử.

Thứ nhất, tham gia thực hiện quyền lực Nhà nước trong QH. Tham gia đầy đủ các hoạt động của QH và của Đoàn ĐBQH. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện tốt chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân.

Thứ hai, với thời gian công tác 24 năm ở các lĩnh vực giáo dục, dân tộc, Huyện ủy, UBND huyện và từng tham gia đại biểu HĐND cấp huyện, cấp tỉnh, bản thân sẽ tích cực phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ. Đó là phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt là cùng đề nghị QH xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách, pháp luật cần thiết liên quan về phát triển 4 trung tâm (văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ), quy hoạch tỉnh, không gian đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng và huy động các nguồn lực đầu tư, đối ngoại…

Trên cơ sở ba chương trình mục tiêu quốc gia đã và dự kiến ban hành: Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 88 của Quốc hội); Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 cũng như các chính sách liên quan, tôi cùng thúc đẩy và giám sát việc tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục phối hợp thúc đẩy thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về lao động, người có công và xã hội, tư vấn, giới thiệu việc làm và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. Đối với một số vùng bị nhiễm chất độc da cam như A Lưới, sẽ kiến nghị QH tiếp tục chỉ đạo việc tiêu khử độc trong đất...

Phát huy và phát triển truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, giúp nhau cùng phát triển và bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quê hương, đất nước...

Thứ ba, là nữ giới, bản thân tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới (BĐG); giám sát việc thực hiện các chính sách hiện hành của Nhà nước đối với phụ nữ và trẻ em; ủng hộ những chị em có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị… nhằm tiến tới BĐG thực chất.

Ứng cử viên Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh (đơn vị bầu cử số 2): Thực sự trở thành cầu nối quan trọng của Nhân dân 

Với vai trò là người đứng đầu ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chương trình hành động của tôi tập trung vào mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người ĐBQH trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; là người đại biểu chân chính của Nhân dân.

Cụ thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý”. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của viện kiểm sát đối với hoạt động điều tra và xét xử, đảm bảo các quyết định, bản án đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp để bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cán bộ cách mạng lão thành. Thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp của cử tri. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn để tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp ý và xây dựng các đạo luật, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với tình hình kinh tế – xã hội tỉnh nhà, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nghiêm chỉnh việc tiếp dân để nghe góp ý xây dựng Nhà nước, giúp dân giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, phải kịp thời nghiên cứu, chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp, nhất là những đơn khiếu nại về oan sai, bức xúc kéo dài.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, luật, các nghị quyết của Quốc hội và pháp luật của Nhà nước.

Ứng cử viên Phạm Như Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (đơn vị bầu cử số 2): Xây dựng thiết chế y tế ở Huế trở thành một ngành kinh tế quan trọng

Bản thân là ĐBQH (khóa XIV), nếu trúng cử ĐBQH của tỉnh khóa XV, tôi sẽ cố gắng phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐBQH mà nhiệm kỳ vừa qua tôi đã hoàn thành. Trong tình hình thách thức và nhiều khó khăn phía trước, tôi xác định rõ chương trình hành động của tôi sẽ được thực hiện ở 3 nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của một đại biểu hoạt động tại Quốc hội và địa phương. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo, trả lời những yêu cầu và kiến nghị với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội.

Thực hiện quyền giám sát thực hiện những yêu cầu của cử tri về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực, chuyên ngành mà mình hiểu biết hoặc đang công tác, những vấn đề mà cử tri đòi hỏi, quan tâm, thông báo lại cho người khiếu nại biết. Tăng cường tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội khác, Chính phủ... để họ hiểu rõ tình hình và ủng hộ Thừa Thiên Huế và ngành y tế nhiều hơn.

Thứ hai, trong công tác chuyên ngành, tôi sẽ tham mưu cho Quốc hội cũng như giám sát việc thực hiện các vấn đề liên quan đến chính sách, chiến lược y tế tại địa phương cũng như cả nước. Đồng thời, tham mưu việc phối hợp giữa ngành y tế với BHXH trong việc đảm bảo quyền lợi của người bệnh được hưởng BHYT, chi trả viện phí cho bệnh nhân nghèo, người dân tộc, vùng sâu, vùng xa... Đảm bảo cho người bệnh tại các bệnh viện được hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất, công bằng giữa phát triển kỹ thuật cao – chăm sóc toàn diện – chi phí y tế. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với ngành Y tế và các ban ngành liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác.

Thứ ba, góp phần duy trì và nâng cao vị thế ngành y tế địa phương. Trung tâm y tế chuyên sâu đang là thế mạnh của Thừa Thiên Huế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và Trường đại học Y - Dược Huế xây dựng hoàn chỉnh thiết chế của y tế cơ sở và chương trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; xây dựng thiết chế y tế Huế trở thành một ngành kinh tế quan trọng theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, là “Trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao”. Đảm bảo phát triển bệnh viện ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới, để Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ,... đến khám và chữa bệnh tại Thừa Thiên Huế xứng đáng được hưởng thụ các dịch vụ y tế với chất lượng tốt nhất.

Ứng cử viên Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài, TX. Hương Thủy (đơn vị bầu cử số 2): Đề xuất đổi mới phương thức quản lý, cách dạy, cách học

Nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử dưới nhiều hình thức như: thông qua tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp công dân thông qua công việc và trong cuộc sống thường nhật để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri. Qua đó, thống nhất cùng Đoàn ĐBQH tỉnh phản ảnh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, góp phần giúp xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Tôi sẽ tham gia đề xuất đổi mới phương thức quản lý, cách dạy, cách học, kiểm tra đánh giá nhằm xóa bỏ áp lực trong học tập cho học sinh như áp lực về thành tích, áp lực thi cử, áp lực truyền tải kiến thức thụ động một chiều, dạy thêm, học thêm… Tăng cường hơn nữa việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông và đưa vào đó các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội, xây dựng nét đẹp nhân văn của người Việt Nam nói chung, người Huế nói riêng…

Tôi cũng sẽ tham gia kiến nghị Bộ GD&ĐT cần có các biện pháp kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể các phản ảnh của học sinh, giáo viên, phụ huynh và xã hội về bộ sách giáo khoa mới để có những điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Ngoài ra, cũng cần có các biện pháp khắc phục tình trạng sử dụng sách giáo khoa lãng phí...

Cần đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi học xong bậc THPT. Để làm tốt vấn đề này, tôi sẽ đề nghị các cơ quan chức năng có các nghiên cứu cụ thể, khoa học hơn về xu hướng các ngành nghề, nguồn nhân lực trong thời gian tới để phục vụ tốt hơn cho công tác hướng nghiệp cho học sinh.

Với mục tiêu tổng quát của tỉnh nhà trong thời gian tới là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi sẽ tham gia đề xuất các biện pháp thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong dịch vụ du lịch, quảng bá và phát triển du lịch thông minh, tạo sản phẩm du lịch xứng tầm tiềm năng của  Huế; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững với sản phẩm an toàn, sản phẩm hữu cơ; thúc đẩy bảo hiểm, quản lý rủi ro trong canh tác nông nghiệp.

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy ĐH Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế (đơn vị bầu cử số 2): Đóng góp để xây dựng, phát triển giáo dục đại học nói riêng và nền giáo dục nói chung

Là người gắn bó hơn 25 năm với hoạt động đào tạo và quản lý đại học (ĐH), nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi dự kiến chương trình hành động của mình gồm 3 nội dung chủ yếu:

Thứ nhất, làm tốt vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà và cử tri đơn vị bầu cử.

Tôi sẽ tận dụng mọi điều kiện, cơ hội để gắn bó, sâu sát, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Phản ánh đầy đủ, kịp thời và trung thực những trăn trở, kiến nghị, đề xuất của cử tri với Quốc hội nhằm xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Theo dõi và đôn đốc các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những nguyện vọng, mong muốn cũng như những kiến nghị, khiếu nại của cử tri.

Thứ hai, tôi sẽ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất các kỳ họp của Quốc hội. Đóng góp tích cực năng lực và trí tuệ của bản thân vào hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, nâng cao dân trí. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện của ĐBQH theo quyền hạn và sự phân công.

Nghiên cứu, rút kinh nghiệm hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhà trong các nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ này…

Thứ ba, đóng góp xây dựng, phát triển giáo dục ĐH nói riêng và nền giáo dục nói chung. Góp phần xây dựng giáo dục tỉnh nhà xứng đáng với vị thế là trung tâm văn hóa, giáo dục của cả nước, xứng đáng với truyền thống văn hiến của quê hương.

Với trách nhiệm của một cán bộ quản lý ĐH, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để Trường ĐH Sư phạm cũng như ĐH Huế có những bước đột phá mạnh mẽ nhằm tạo sự chuyển biến trong đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý và hoạt động chuyên môn. Đồng thời, tạo môi trường tốt cho học tập và nghiên cứu để ĐH Huế sớm trở thành ĐH Quốc gia, góp phần đưa xây dựng trung tâm GD&ĐT đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước và tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Là hiệu trưởng của một trường ĐH Sư phạm trọng điểm Quốc gia, tôi sẽ tích cực, kịp thời phản ánh, đề xuất và kiên trì bảo vệ ý kiến trước QH về các vấn đề cốt lõi của giáo dục.

Chú trọng và lựa chọn giải pháp phù hợp để đầu tư cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, quản lý, nâng cao năng lục đổi mới sáng tạo trong trường học, nhằm chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đào tạo ĐH; đồng thời gắn kết và đóng góp cùng chính quyền và Nhân dân địa phương sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố thông minh.

Ứng cử viên Lê Hoài Trung, UVTW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (đơn vị bầu cử số 2): Tranh thủ nguồn lực bên ngoài để nâng cao vị thế quốc tế cho Thừa Thiên Huế

Tôi rất vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại địa bàn Thừa Thiên Huế- quê hương của mình. Tôi hứa sẽ cố gắng phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước và sự phát triển vững mạnh của tỉnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền trong xây dựng và giám sát thực hiện có hiệu quả pháp luật, các cơ chế, chính sách, trong quyết định những vấn đề quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Tôi sẽ nỗ lực nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo Đảng và Nhà nước về đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc tế của Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đối với Thừa Thiên Huế, tôi nguyện sẽ nỗ lực hết sức mình để ủng hộ và đồng hành với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân của tỉnh tham gia xây dựng tỉnh phát triển trên các lĩnh vực, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu trong Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Với kinh nghiệm gần 40 năm công tác trong ngành ngoại giao, tôi sẽ phát huy khả năng và kinh nghiệm công tác của mình, khai thác hiệu quả các mối quan hệ, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, phục vụ mục tiêu xây dựng Huế thành trung tâm về văn hoá, du lịch, y tế chuyên sâu. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả hơn giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, góp phần thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương ở trong nước và quốc tế về vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, di sản văn hoá đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang với có nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nơi hội tụ các tiềm năng, thế mạnh để trở thành thành phố Festival, trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á và của châu Á trong tương lai.

Với kinh nghiệm công tác làm Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, tôi sẽ tham gia ý kiến, đóng góp với tỉnh trong thực thi pháp luật và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội của các địa phương trên 2 tuyến biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nam Đông (đơn vị bầu cử số 3): Mong muốn đại diện cho nữ giới và đồng bào dân tộc thiểu số

Là người con của đồng bào dân tộc Pa Cô, nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số mà tôi đã được nuôi dưỡng, đào tạo và trưởng thành; 14 năm công tác trong ngành giáo dục; 10 năm làm công tác xây dựng Đảng.

Là ứng cử viên đại diện cho huyện miền núi, là nữ giới và là người dân tộc thiểu số, dù ở cương vị nào, bản thân tôi cũng luôn phấn đấu, rèn luyện; tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, bản thân sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tôi sẽ luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của ĐBQH trước Nhân dân; luôn gần gũi, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và chuyển tới Quốc hội những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị và tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng các thể chế, chính sách, nhất là giáo dục và đào tạo; về bình đẳng giới; quan tâm đến các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các vấn đề mà Nhân dân địa phương quan tâm.

Với cương vị và trách nhiệm là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, điều tôi tâm huyết và thiết nghĩ là cần phải đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng nâng cao tính giáo dục, thuyết phục, tính chiến đấu, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước, quê hương. Đồng thời, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; phát huy tính tích cực, quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức, bộ máy tổ chức và cán bộ, trong đó cán bộ là then chốt, cái gốc của công việc, cần quan tâm và làm tốt công tác cán bộ. Bản thân tham gia vào quá trình phát hiện, đào tạo, lựa chọn, bố trí, trọng dụng cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy các cấp “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, để mọi công dân Việt Nam có điều kiện cống hiến cho đất nước, quê hương.

Tích cực cùng các lực lượng tuyên giáo của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; bảo vệ thành quả của cách mạng.

Ứng cử viên Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 3): Phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu làm tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu

Là người con của quê hương Phú Gia (Phú Vang), hiện trú tại phường Vỹ Dạ (TP. Huế), tôi rất vui mừng, tự hào khi được tổ chức và cử tri nơi công tác, nơi cư trú đồng ý, tín nhiệm cao; được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là nhiệm kỳ thứ 5 tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ thứ nhất tham gia ứng cử ĐBQH. Vì vậy, tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, đơn vị, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Hiện nay, tôi là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chức vụ dự kiến mới của tôi là Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV.

Nếu được trúng cử, tôi hứa sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, đem hết sức mình nỗ lực, phấn đấu làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân.

Đối với vai trò là ĐBQH, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát cơ sở; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân để nắm được và phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với tình hình kinh tế – xã hội cả nước.

Là ĐBQH ứng cử trên địa bàn tỉnh, tôi sẽ cùng các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng, phát triển quê hương Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Đối với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; kịp thời trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tôi sẽ luôn nâng cao tính tiền phong gương mẫu, làm tốt vai trò của người đứng đầu, cùng với HĐND tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết, chính sách và quyết liệt trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Ứng cử viên Nguyễn Hải Nam, Vụ trưởng Vụ quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính (đơn vị bầu cử số 3): Tích cực tham gia xây dựng cơ chế chính sách để thu hút dòng vốn của nhà đầu tư vào Thừa Thiên Huế

Tôi rất vinh dự được Trung ương phân công về ứng cử ĐBQH tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ vận dụng kinh nghiệm công tác ở Bộ Tài chính để tham gia xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật về kinh tế đồng bộ, có chất lượng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực thi theo Hiến pháp, pháp luật; đặc biệt là những vấn đề bức xúc do cử tri kiến nghị để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri.

Đối với Thừa Thiên Huế, tôi sẽ tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách của tỉnh, từ đó chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với đặc thù của địa phương; góp sức cùng Đoàn ĐBQH và các cơ quan trong tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của Trung ương để phát triển kinh tế - xã hội. Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; quảng bá tới các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước về những tiềm năng, thế mạnh của Thừa Thiên Huế nhằm thu hút dòng vốn của nhà đầu tư cho tỉnh.

Quan tâm lớn nhất của tôi là sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ khi quyết định những chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội ở Thừa Thiên Huế cần đi đôi với bảo tồn các giá trị di sản quý giá và bản sắc văn hóa Huế, giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, giảm nghèo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm tạo cơ chế phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế biển.

Hiện tỉnh nhà vẫn còn một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nên tôi sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu thực tế, nghiên cứu đề xuất những chính sách thích hợp nhằm tạo nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng; chủ động phòng chống thiên tai, lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên, tôi sẽ thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. Đồng thời, tham dự đầy đủ các kỳ họp, các cuộc giám sát của Quốc hội; tích cực nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến với dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua; góp phần vào thực hiện các chức năng của Quốc hội với chất lượng tốt hơn, phù hợp với thực tế, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Ứng cử viên Bùi Thúy Nga, Huấn luyện viên cờ tướng, Trường trung cấp Thể dục thể thao Huế (đơn vị bầu cử số 3): Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri

Với tuổi đời - tuổi nghề còn trẻ, là ứng cử viên ĐBQH vừa là vinh dự nhưng cũng là thử thách rất lớn, đòi hỏi bản thân tôi cần thường xuyên trau dồi học hỏi, rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Tôi nguyện cống hiến năng lực, trí tuệ của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, lòng tin của cử tri và nhất quán nói đi đôi với làm.

Bản thân phải thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình làm việc và sinh sống. Thông qua trò chuyện và trực tiếp tiếp xúc, tôi sẽ hiểu thêm đời sống và những tâm tư, nguyện vọng của bà con, để từ đó cùng với các ứng cử viên ĐBQH tổng hợp và phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân lên Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước.

Bản thân tôi cần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu được Hiến pháp và pháp luật quy định, tích cực thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan Nhà nước, trong đó tập trung vào các hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Là ứng cử viên nữ theo Công giáo và là một huấn luyện viên cờ tướng theo đuổi giấc mơ sư phạm, tôi mong muốn gây dựng được nhiều lớp học “yêu thương” tại các cơ sở giáo dục thiện nguyện dành cho trẻ em nghèo, mồ côi… để truyền đạt tri thức, giảng dạy những bài học về tình yêu thương, tin tưởng vào đức tính tốt đẹp của con người và truyền thụ kiến thức sư phạm cho những học sinh có khả năng. Bên cạnh đó, tôi cố gắng mở nhiều hơn các lớp cờ thiện nguyện, các CLB đi bộ, chạy, yoga… để lan tỏa tinh thần thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân.

Tôi cũng phấn đấu gây dựng các phong trào có sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, thành phố và các cấp, các ngành để tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những việc đơn giản hàng ngày: đi chợ không sử dụng túi nilong, thực hành tiết kiệm, trồng nhiều cây xanh… và thực hiện thường xuyên để góp phần xây dựng môi trường sống trong lành cho thế hệ hôm nay và mai sau.

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP