06/01/2017 - 21:51

Công đoàn Viên chức tỉnh dẫn đầu khối thi đua công đoàn ngành

TTH - Chiều 6/1, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Năm qua, hoạt động công đoàn của CĐVC tỉnh đạt các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục dẫn đầu khối thi đua công đoàn ngành và được tặng cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh. Có 36 công đoàn cơ sở vững mạnh, chiếm tỷ lệ 66,6%.

Năm 2017, CĐVC tỉnh đặt chỉ tiêu phấn đấu có 85% công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó trên 45% đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc.

                                                                    H. LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP