04/06/2015 - 17:47

Cụm thi quốc gia do Đại học Huế chủ trì: Sẽ có 28 giáo viên hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tham gia chấm thi

TTH - Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại cụm thi quốc gia số 26 do Đại học (ĐH) Huế chủ trì dành cho thí sinh 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ được bố trí tại 30 điểm thi (thay vì con số 33 điểm thi như dự kiến trước đây).

Về chấm thi, đối với môn Toán, ngoài các cán bộ của ĐH Huế, ĐH Huế sẽ mời 100 giáo viên THPT để chấm, trong đó Thừa Thiên Huế có 90 giáo viên, Quảng Bình và Quảng Trị mỗi tỉnh có 5 giáo viên. Môn Văn mời 120 giáo viên, trong đó Thừa Thiên Huế 110 giáo viên, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị mỗi tỉnh 5 giáo viên. Môn Địa mời 37 giáo viên trong đó Quảng Bình và Quảng Trị mỗi tỉnh 2 giáo viên, Thừa Thiên Huế 33 giáo viên. Môn Sử mời 32 giáo viên, trong đó Quảng Bình và Quảng Trị mỗi tỉnh 2 giáo viên, Thừa Thiên Huế 28 giáo viên. Như vậy sẽ có 28 giáo viên THPT của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tham gia chấm thi (thay vì con số 14 giáo viên như thông tin trước đây).

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP