Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/03/2014 - 13:57

Đảng bộ Phong Hiền từ yếu kém vươn lên “trong sạch vững mạnh”

TTH - Từ một đảng bộ yếu kém, nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, năm 2013 Đảng bộ xã Phong Hiền (Phong Điền) đã vươn lên đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”... 

Phong Hiền là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi đây luôn không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, thời gian dài, việc xây dựng quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Hiền chưa bảo đảm, nên quá trình tổ chức thực hiện chồng chéo, chưa tạo sự gắn kết. Ngay như việc sinh hoạt đảng định kỳ cũng không được tổ chức thường xuyên, nội dung sinh hoạt không cụ thể, chỉ đề ra chung chung, dẫn đến việc mạnh ai nấy làm, không có trình tự, quy trình. Sự chuyên quyền, độc đoán của một số cán bộ lãnh đạo đã làm mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó dẫn đến tình trạng nội bộ mất đoàn kết, Đảng bộ nhiều năm liền xếp loại yếu kém.

Thường xuyên trao đổi công việc, tập trung tháo gỡ khó khăn, một trong những yếu tố để Đảng bộ xã Phong Hiền vươn lên đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh"

Với phương châm hướng về cơ sở, bắt đầu từ cơ sở, cùng sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Phong Điền, Đảng ủy xã Phong Hiền tiến hành tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình, phân tích chất lượng đảng viên và đánh giá phân loại tổ chức đảng một cách khách quan, nghiêm túc. Từ đánh giá đúng thực trạng, các chi bộ đề ra các giải pháp khắc phục những mặt yếu kém, khuyết điểm, nổi cộm cụ thể.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phải là trung tâm đoàn kết của đảng bộ, phải gần gũi, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của nhân dân, các lão thành cách mạng. Cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, đồng lòng cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ làm tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó là bài học kinh nghiệm được rút ra và cũng là yếu tố quan trọng để Đảng bộ xã Phong Hiền vươn lên đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền nhấn mạnh: “Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xác định, cần phải tiến hành rà soát, bổ sung lại quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ sao cho thật hợp lý, trên cơ sở bám vào nguyên tắc, quy định của Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ phải được đặt lên hàng đầu, trên tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phân công công việc của từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đúng người, đúng việc, đúng sở trường và năng lực, bám sát địa bàn, cơ sở mình phụ trách để vừa tập trung lãnh, chỉ đạo, vừa không ngừng nâng cao năng lực. Trong sinh hoạt chi bộ, duy trì lịch sinh hoạt định kỳ, đúng giờ giấc quy định, số đảng viên tham dự đầy đủ”.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Phong Hiền cho biết: “Các nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ được xây dựng trên cơ sở thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, khắc phục tình trạng hình thức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai, gắn với chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đảng ủy và các chi bộ thường xuyên kiểm tra, quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên về đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm”.

Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, công tác điều hành của UBND xã ngày càng hiệu quả. Việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện theo quy định, nhiều vụ việc tồn đọng đã được giải quyết. Mặt trận và các đoàn thể được củng cố về tổ chức và có nhiều chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung động viên đông đảo quần chúng tham gia các nhiệm vụ ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các đồng chí cấp ủy đi sâu, đi sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nội bộ nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực vào việc huy động nội lực trong dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, người dân Phong Hiền tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng, mở rộng đường liên thôn, xóm mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Riêng thôn Hiền Lương, người dân đã tự nguyện hiến đến hơn 4.000m2 đất.

Năm 2012, Đảng bộ có 17 chi bộ với 128 đảng viên, nay đã nâng lên 19 chi bộ với 141 đảng viên, khắc phục được tình trạng “trắng” chi bộ đảng và cán bộ, đảng viên. Xếp loại năm 2013, toàn Đảng bộ có 13 chi bộ trong sạch vững mạnh; 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ Phong Hiền từ yếu kém, năm 2013 đã vươn lên đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền, Đoàn Kỳ Côi cho biết thêm: Hàng tháng, hàng quý, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng tự nhìn lại mình đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ chưa? Chính những việc làm như thế đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, từ khi quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, sự đoàn kết nội bộ trong Đảng bộ Phong Hiền được tăng cường. Tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi các chi tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra.

“Đảng bộ xã Phong Hiền đã dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đúng tính chất, mức độ những thiếu sót, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan tồn tại trong cán bộ, đảng viên, từng chi bộ đảng thời gian qua. Tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thường xuyên gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhơ vậy, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ xã Phong Hiền thực sự thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình, cầu thị, chân thành và tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Điều quan trọng đã giải tỏa tư tưởng cho nhau, gần gũi, thân thiết, hiểu biết nhau hơn, xây dựng khối đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giúp nhau cùng tiến bộ”, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền phấn khởi cho biết.

Phát huy kết quả đạt được Đảng bộ Phong Hiền quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 và phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Trước mắt, tập trung lãnh đạo xây dựng Trường Mầm non 2 Phong Hiền và Trường THCS Phong Hiền đạt chuẩn Quốc gia; thực hiện có hiệu quả đề án thu gom, xử lý rác thải; tiếp tục thực hiện một số tuyến đường giao thông nông thôn; giảm hộ nghèo từ 7,1%, xuống còn dưới 5%; đạt 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế xã hội khác.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP