27/12/2016 - 17:56

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tăng cường đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

TTH - Ngày 27/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt và triển khai kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Sau khi được ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung vương Đảng (khóa XII), hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; tổ chức và tham gia tốt công tác tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP