Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/11/2016 - 14:58

Đầu tư 43,5 tỷ đồng tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025” tại Quyết định số 2113/QĐ-TTg.

Biểu diễn nghệ thuật tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư là 43,5 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách trung ương và Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa), thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2020 tại huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Dự án bao gồm các hạng mục chính như: cải tạo, tu bổ, phục hồi đình Tân Trào, cụm di tích lán Nà Nưa và cụm di tích ATK-Kim Quan, phục chế các hiện vật trưng bày; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào, quảng trường Tân Trào gắn với xây dựng khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; xây dựng phòng chiếu phim phục vụ giới thiệu, tuyên truyền và phát huy giá trị của các di tích với khách tham quan...

Bên cạnh đó, quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, dự án được thực hiện nhằm “bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thông qua các di tích hiện còn; đầu tư, tôn tạo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm hình thành một điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân...”

Tổng diện tích tự nhiên của toàn khu di tích lịch sử Tân Trào là 561,1km2.

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan trung ương đã ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Hiện nay, khu vực di tích còn là nơi diễn ra nhiều sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, nơi lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan trung ương.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc biệt, ngày 10/5/2012, khu di tích lịch sử Tân Trào đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP