29/07/2015 - 18:13

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

TTH - Sáng 29/7, Hội Khuyến học tỉnh làm việc với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai công tác tuyên truyền về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Buổi làm việc đã đề cập 4 nội dung và nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hoạt động xây dựng một số chuyên mục về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trên các cơ quan báo chí; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về xã hội học tập và mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng,... Hội Khuyến học tỉnh bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc cổ động khuyến học ở trẻ em nên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền khuyến nghề, khuyến học của người lớn nhằm cân đối giữa học chữ và học nghề, giữa người lớn và trẻ em.

Lê Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP