Kinh tế Thông tin thị trường

12/01/2021 - 17:27

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

TTH.VN - Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, sớm có lộ trình triển khai giải pháp EKYC và tích hợp liên thông trên ứng dụng HueS, đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Các đơn vị ký kết phối hợp chi trả không dùng tiền mặt 

Năm 2020, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời triển khai các giải pháp vừa chống dịch vừa hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai tạo điều kiện cho khách hàng khôi phục kinh tế. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm qua, NHNN tỉnh đề ra một số chỉ tiêu huy động vốn tăng khoảng 12%; đầu tư tín dụng tăng khoảng 12%; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo ở mức an toàn (dưới 3%) vào năm 2021.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với kiểm soát nâng cao chất lượng tín dụng; phân bổ vốn tín dụng phù hợp, tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bão lụt. Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, sớm có lộ trình triển khai giải pháp EKYC (giải pháp định danh khách hàng trực tuyến) và tích hợp liên thông trên ứng dụng HueS, đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP