Không tổ chức tour vì an toàn của cộng đồng & du khách

Sau khi các điểm tham quan, như di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh tạm thời không đón khách để phòng chống COVID-19, các doanh nghiệp đề xuất...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP