Kinh tế Xây dựng - Giao thông

22/01/2018 - 21:16

Điều chỉnh dự án xử lý sạt lở sông Bù Lu

TTH - UBND tỉnh vừa ra Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xử lý sạt lở bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đoạn qua khu tái định cư xã Lộc Vĩnh với chiều dài 427m: không đầu tư trong dự án này (đã bổ sung vào dự án Hạ tầng khu tái định cư xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc). Đoạn kè gia cố sông Bù Lu từ khu tái định cư xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc ra đến cửa biển dài 1.381m, xây dựng các cống tiêu thoát nước, bến sinh hoạt và 1 bến thuyền.    

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là  13.123 triệu đồng. Trong đó, chi phí xây dựng: 9.075 triệu đồng, chi phí đền bù GPMB: 500 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.189 triệu đồng, chi phí quản lý dự án: 282 triệu đồng, chi khác: 884 triệu đồng, chi phí dự phòng: 1.193 triệu đồng.

L.Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP