Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

22/10/2013 - 00:36

Đòn bẩy để hoàn thành tốt nhiệm vụ

TTH -


Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thời gian qua, Công an tỉnh lồng ghép với phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", xem đây là đòn bẩy để toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Công an tỉnh đã phát động phong trào với biện pháp, kế hoạch chặt chẽ để từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc học tập làm theo lời dạy của Bác trong tình hình mới. Nội dung của phong trào đã được Công an tỉnh và công các đơn vị, địa phương xây dựng thành các tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Hàng tuần, tháng các đơn vị đều đánh giá kết quả thực hiện theo các tiêu chí của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), kích thích được sự phấn đấu, thi đua hăng say trong công tác rèn luyện. Nhờ vậy, chất lượng phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mới ở từng đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Chuyển biến rõ nét nhất, hầu hết CBCS phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, tự giác tu dưỡng rèn luyện, giữ lễ tiết tác phong trong khi làm nhiệm vụ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy chế, quy trình công tác; tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” đã được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như: mưu trí, dũng cảm trong tấn công trấn áp tội phạm; bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, sáng tạo trong cải cách hành chính tạo thuận tiện cho cán bộ và nhân dân trong thực hiện các loại giấy, thủ tục liên quan đến quản lý Nhà nước về an ninh trật tự…

 

Công tác phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí trong lực lượng ngày càng hiệu quả, tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm hàng năm giảm dưới 0,5% . Các tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn, qua phân loại hàng năm tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh ngày càng tăng. Mỗi năm có hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng; hàng trăm CBCS nêu gương sáng về tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tận tụy trong công việc, không quản gian khổ, hiểm nguy vượt qua bão lũ thiên tai để bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, liêm khiết không nhận hối lộ, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; sẵn sàng nhận và vượt qua mọi gian khổ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh xác định: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn lực lượng nỗ lực thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm đã ký kết giao ước thi đua, đặc biệt là thực hiện cho được mục tiêu “Ba giảm, một tăng”. Đó là: giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông, giảm tỷ lệ cán bộ chiến sỹ vi phạm kỷ luật và xây dựng làm tăng hình ảnh tốt đẹp của mỗi CBCS trong lòng nhân dân. Cụ thể, cần tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng lực lượng, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, bằng những chương trình hành động thiết thực, cụ thể là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có chiều sâu phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, NQTW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các phong trào, cuộc vận động trong toàn lực lượng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính” cho CBCS như Bác Hồ đã dạy. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, xây dựng phong cách làm việc “khoa học - sáng tạo - vì nhân dân phục vụ ”, chống các biểu hiện cửa quyền, hách dịch, phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.

Đại tá Hoàng Thế Hy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP