Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/06/2022 - 09:52

Duy trì và nhân rộng các mô hình cộng đồng

TTH.VN - Sáng 28/6, Ủy ban MTTQVN TP. Huế tổ chức Hội nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022.

Mô hình "Sắc hồng Cố đô" trồng hồng cổ Huế tại các điểm công cộng được nhiều xã, phường hưởng ứng

Sáu tháng đầu năm, công tác mặt trận tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực điều hành, kỹ năng vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp.

Qua đó, các chương trình hành động của mặt trận đã được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, mô hình, điển hình hiệu quả như: “Sắc hồng Cố đô”; “Điểm xanh văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Tết đoàn kết” và Chương trình “Quà xuân yêu thương”…

Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nửa cuối năm 2022, Mặt trận thành phố đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục nhân rộng và duy trì một số mô hình hiệu quả…

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP