Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/03/2018 - 14:45

Gắn công tác cán bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo

TTH - Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng gắn với đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng là những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh họp, ra nghị quyết lãnh đạo công tác năm 2018

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 81 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc. Năm 2017, có 16 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 64 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chủ động đáp ứng nhiệm vụ

Với đặc thù là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nên vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy, sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu của mỗi đảng viên trong toàn đảng bộ luôn được đặt lên hàng đầu. “Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, gắn với nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên giỏi nghiệp vụ, có khả năng vận dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chú trọng cập nhật các văn bản mới của cấp trên để vận dụng linh hoạt, tham mưu các cơ chế chính sách và pháp luật vào tình hình thực tế ở địa phương”- ông Hoàng Ngọc Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết.

Bà La Thị Ngọc Tình, Bí thư Chi bộ Tổng hợp- Kinh tế chia sẻ, xác định nhiệm vụ được giao, chi bộ đã lãnh đạo đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức các phòng chuyên môn bám sát kế hoạch, chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để xây dựng chương trình công tác định kỳ, tham mưu để UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành đúng thẩm quyền. Đồng thời, chủ động đề xuất giúp lãnh đạo UBND tỉnh điều hành các hoạt động của tỉnh, triển khai kịp thời nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đối với các ngành, địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị chu đáo báo cáo, tờ trình phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh.

Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng ủy đang tiếp tục lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trở thành cơ quan hành chính kiểu mẫu. Kết quả nổi bật là Đảng ủy, cấp ủy thường xuyên chỉ đạo đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức các phòng ban chuyên môn tích cực nghiên cứu hàng trăm giải pháp, mô hình hoạt động tối ưu nhất để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả toàn diện công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh trong quản lý và điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc vận hành, sử dụng nhiều phần mềm, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Nhiều giải pháp đột phá, thiết thực

Năm 2018, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh có nhiều giải pháp đột phá, thiết thực trong chỉ đạo, điều hành như: xây dựng cụ thể bảng chấm điểm đánh giá chất lượng cho các chi bộ hàng năm; triển khai đăng ký sinh hoạt chuyên đề ít nhất 4 lần/năm/chi bộ; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nộp bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm. Cùng với đó, tiếp tục cải tiến chuyên trang về nghiệp vụ công tác Đảng, cung cấp đầy đủ thông tin về cơ cấu tổ chức, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng; liên kết để các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các tiểu ban Đảng ủy cập nhật báo cáo, chương trình công tác và các văn bản về công tác Đảng hàng tháng qua mạng. Đây là những cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng của chi bộ và cán bộ, đảng viên hàng năm.

Trong chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy luôn đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu của Ban Thường vụ và cấp ủy; phân công trách nhiệm rõ ràng, hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và đưa sinh hoạt chuyên đề vào nề nếp. Đáng chú ý, phân công các đồng chí Thường vụ Đảng ủy tham dự để đánh giá và định hướng tại mỗi buổi sinh hoạt Đảng. Đây là cách làm hiệu quả, vừa giúp Đảng ủy nắm bắt và hiểu hơn về tình hình các chi bộ, vừa giúp các đảng viên có thể bày tỏ ý kiến và mạnh dạn, tự tin hơn.

Tại Chi bộ Thông tin- Tin học, việc chọn chuyên đề để sinh hoạt hằng quý đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, nhờ có các nghị quyết được xây dựng sau những buổi sinh hoạt chuyên đề mà đến nay, cán bộ, đảng viên đã nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều phần mềm cải cách hành chính, phục vụ thông tin kịp thời trên trang thông tin điện tử. Ngoài ra, phần mềm điều hành tác nghiệp đa cấp liên thông cũng giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo được thông suốt từ tỉnh đến xã. Bí thư Chi bộ Nội chính- Văn xã Nguyễn Hữu Phước cho hay, việc đổi mới sinh hoạt chuyên đề đã khuyến khích từng cán bộ, đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm của mình trước tập thể; tạo điều kiện để từng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu ý kiến; ủng hộ việc thảo luận, tranh luận, không thành kiến, trù dập những đồng chí có ý kiến trái với ý kiến của mình.

Bí thư Đảng ủy Hoàng Ngọc Khanh khẳng định: Việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng quý đã tạo được sự chuyển biến mới trong đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ, giúp cho sinh hoạt chi bộ phong phú về nội dung, khắc phục tính hình thức, giảm đi sự cứng nhắc, đơn điệu trong tổ chức sinh hoạt. Kết quả của sinh hoạt chuyên đề là những giải pháp quan trọng giúp các chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP