Học sinh, sinh viên trở lại trường vào ngày mai

Nhìn chung các trường học đều không bị thiệt hại nặng do bão.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP