Tăng trách nhiệm giáo viên khi sử dụng sách giáo khoa mới

Theo các chuyên gia, dù 5 bộ sách, triết lý khác nhau nhưng đều thống nhất ở chỗ cùng định hướng phát triển năng lực cho người học.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP