Sao sáng sân trường

Đây là hai trong số 24 học sinh vừa được Tỉnh đoàn tuyên dương”Học sinh 3 tốt”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP