Huế bay cao cùng nông nghiệp Việt Nam

Đó là chủ đề sự kiện do Công ty AgriDrone Việt Nam phối hợp cùng Khoa Tài nguyên Đất và Môi trường nông nghiệp (TNĐ&MTNN ) - Trường đại học Nông Lâm (ĐH NL) Huế tổ chức ngày 3/7

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP