Giáo dục Tin tức giáo dục

Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực tháng 12

Điểm mới nhất theo Thông tư 31 có hiệu lực từ ngày 26/12 là thay đổi về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng giảng viên đại học.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP