09/07/2015 - 15:30

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI

TTH - Sáng 8/7, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong các ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại diện các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua. Có ý kiến khẳng định, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lớn, nhưng vẫn chưa có thương hiệu mạnh, đủ tầm; tiềm năng du lịch chưa khai thác hiệu quả; sản phẩm du lịch nghèo nàn. Ý kiến khác cho rằng, thành phố cần xác định cụ thể các chương trình, dự án trọng điểm để quyết tâm thực hiện bằng được. Nhiều ý kiến góp ý về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là tập trung các giải pháp hữu hiệu để thực hiện hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng...

Được biết, đây là đợt góp ý cuối cùng làm cơ sở để Ban Thường vụ Thành ủy Huế hoàn thiện văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 8/2015.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP