18/08/2021 - 18:34

Hoạt động Đoàn phải đổi mới, tiên phong, sôi nổi

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ đã yêu cầu như trên khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chiều 18/8 để lắng nghe ý kiến của các bạn trẻ.

UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ cùng làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ.

Duy trì, hỗ trợ 71 dự án, sáng kiến

Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Hoàng Thị Phương Hiền báo cáo những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, hạn chế hiện nay của tổ chức Đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ động viên các bạn trẻ tham gia phòng, chống COVID - 19

Ngoài đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên. Các phong trào của Đoàn được triển khai rộng rãi, nhiều nội dung mới theo hướng gắn với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đoàn viên, hội viên. Các hoạt động an sinh xã hội của tổ chức Đoàn thực hiện rộng khắp, hiệu quả, mang lại lợi ích xã hội cao.

Gần đây nhất, tổ chức Đoàn, Hội tích cực tham gia các phong trào phòng, chống dịch bệnh COVID– 19; an sinh xã hội; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên. Nhiều dự án, đề án quan trọng được triển khai thực hiện… Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục duy trì việc hỗ trợ 71 dự án, sáng kiến thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hơn 170 mô hình phát triển kinh tế tại các xã, phường, thị trấn…

Hoạt động đi vào thực chất 

Qua lắng nghe các ý kiến, cũng như các kiến nghị, đề xuất, trăn trở của các bạn trẻ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ nêu vấn đề Đoàn với các hoạt động thanh thiếu niên, nhi đồng còn mờ nhạt. Có phải do năng lực của Đoàn hay do cơ chế? Các phong trào thực chất của Đoàn đã phát huy hết chưa? Bản chất của tuổi trẻ là sôi nổi, năng động. Tổ chức Đoàn phải đổi mới, tiên phong, sổi nổi hơn.

Điều mong muốn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ là, vấn đề tổ chức Đoàn gặp phải cần đề đạt, kiến nghị để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung tháo gỡ. Mong muốn làm sao để tổ chức Đoàn ngày càng hoạt động tốt hơn, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Muốn đổi mới, tổ chức Đoàn phải hoàn thiện, bổ sung cái cũ để phát triển bằng chính những phong trào cụ thể, thiết thực. 

Vấn đề làm sao để xoá đói, giảm nghèo là mối lo của tỉnh. Do vậy, không chỉ có tổ chức Đoàn mà các đơn vị, sở, ngành phải tập trung tổ chức thực hiện chính bằng những việc làm cụ thể, sát sườn. Kết quả hoạt động cuối cùng phải thể hiện bằng các con số cụ thể để chứng minh, điều đó mới quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn rà soát lại hoạt động của Tổng phụ trách Đội để có những bước chỉ đạo tiếp theo.

Phong trào phải gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Đoàn viên, thanh niên của tỉnh làm khẩu trang chống giọt bắn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống COVID - 19

Tổ chức Đoàn cần phải đổi mới tư duy, đổi mới hoạt động, nếu không sẽ tụt hậu. Đội ngũ tổ chức Đoàn cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp cần tổ chức tốt đề án, kiện toàn nhân sự; phải chọn ra được bộ máy đủ năng lực, gương mẫu, đầu tàu trên các lĩnh vực. Quan điểm của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ là phong trào Đoàn phải sôi nổi, các phong trào phải gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Bản sắc văn hoá Huế là giá trị quan trọng, cốt cách, riêng có của người Huế. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần nghiên cứu để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Tổ chức Đoàn không cần các phong trào quá nhiều mà cần sự cốt lõi; phong trào “chủ nhật xanh” vẫn là xuyên suốt, bao trùm của tỉnh nên đoàn viên, thanh niên phải chủ động, đi đầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ yêu cầu tổ chức Đoàn cần tổ chức các diễn đàn thanh niên để tạo khí thế sôi nổi và cần chọn chủ đề cụ thể, đặc thù riêng của Thừa Thiên Huế; nâng cao sự thu hút của thanh niên đến với tổ chức Đoàn; sớm thành lập đề án Hội sinh viên Thừa Thiên Huế; quan tâm đến trẻ em đường phố để các em được phát triển; chú trọng phát triển Đảng trong đoàn thanh niên; nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP