Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

19/08/2019 - 16:18

Học tập và làm theo Bác giúp ngăn chặn suy thoái cán bộ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thời gian qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.

Mong muốn của Bác Hồ là động lực để hành động

Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của của Bác, sáng 19/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu toàn quốc với các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.

Đến dự cuộc giao lưu có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và đại diện các bộ, ngành, địa phương và những cá nhân tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu mở đầu cuộc giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khái quát, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: "Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng đạo đức cho toàn xã hội".

Theo Thủ tướng, sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.

“Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những mong muốn của Người vẫn là động lực phấn đấu và hành động của mỗi chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, trong thời gian qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hoá quan trọng này ngày càng sâu rộng, trở thành công việc thường xuyên, tự giác thiết thân của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng đạo đức cho toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn đảng, toàn dân toàn quân hăng hái phấn đấu  thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

“Đây là công việc cần thiết có ý nghĩa nhằm nhân rộng gương người tốt để xã hội ta ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của đất nước như lời Bác đã dạy”.

Đẩy lùi thói quan liêu, vô cảm

Thủ tướng cho rằng, thông qua các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập, làm theo gương Bác, những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người về đạo đức cách mạng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế để chúng ta sớm sánh vai với cường quốc 5 châu như Bác Hồ từng mong ước.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, Thủ tướng cho rằng, tới đây cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phải cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị cơ bản, sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho đạo đức, tư tưởng, phong cách của người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành trong mọi tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đồng thời nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

“Đảng, Nhà nước tin tưởng rằng các điển hình tiêu biểu có mặt hôm nay sẽ phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để gặt hái thêm nhiều thành tích, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ,tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, trong mỗi ngành, địa phương, đơn vị và mỗi gia đình của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP