Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/08/2020 - 14:33

Hội nghị Tỉnh ủy bất thường để tiến hành các bước quy trình về công tác nhân sự

TTH.VN - Sáng 14/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy bất thường để tiến hành các bước quy trình về công tác nhân sự theo quy định của Đảng.

Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu thực hiện các bước quy trình nhân sự tại hội nghị

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà điều hành hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn dự hội nghị.

Tại hội nghị phiên nội bộ, sau khi nghe UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn trình bày các bước quy trình nhân sự của các đại biểu tham dự, hội nghị đã lần lượt tiến hành bỏ phiếu để thực hiện quy trình tái cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (bước 2).

Sau đó, hội nghị Tỉnh ủy tổ chức họp phiên mở rộng để thực hiện quy trình giới thiệu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện quy trình đối với nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp đến, hội nghị Tỉnh ủy tổ chức hội nghị (bước 3) để thực hiện quy trình giới thiệu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện quy trình đối với nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc quy trình này, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 4) được tổ chức để thực hiện quy trình giới thiệu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện quy trình đối với nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kế tiếp, tổ chức hội nghị Tỉnh ủy (bước 5) để giới thiệu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện quy trình đối với nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiến hành phiên bế mạc.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

  

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP