24/07/2015 - 17:59

Hội thảo về công tác vận động, tập hợp phụ nữ tôn giáo

TTH - Sáng 24/7, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của các tôn giáo đối với công tác vận động, tập hợp phụ nữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội thảo.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh cụ thể hóa các nội dung chương trình phối hợp của Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, triển khai kịp thời tại 9/9 huyện, thị, thành phố; chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phù hợp với đặc điểm tôn giáo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn hội viên phụ nữ tôn giáo đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hơn 5.000 phụ nữ tôn giáo được tiếp cận các nguồn vốn vay; gần 50.000 lượt hội viên, phụ nữ có đạo được tham gia tập huấn từ các chương trình dự án…

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP