01/08/2018 - 21:12

Hơn 6,85 tỷ đồng cho bảo tồn ở khu vực Trung Trường Sơn

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1687/QĐ-UBND việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại về “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn ở khu vực Trung Trường Sơn (Thừa Thiên Huế)” do Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF- Việt Nam) tài trợ.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia xây dựng chính sách, phản biện trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; đồng thời, thông qua các tổ chức xã hội địa phương, hỗ trợ cộng đồng địa phương để cải thiện nâng cao sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, qua đó giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.

Tổng vốn dự án là 6.854.701.372 VNĐ. Đơn vị tiếp nhận dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Địa bàn thực hiện dự án tại vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã và khu bảo tồn Sao La trên địa bàn huyện Nam Đông và huyện A Lưới. Thời gian thực hiện: năm 2018-2022.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP