Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

06/08/2016 - 06:17

Hơn 81 ngàn lao động qua đào tạo nghề

TTH.VN - Chiều 5/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2011 – 2015) thực hiện Đề án phát triển dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.

 Tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Trong giai đoạn 2011 - 2016, toàn tỉnh có 81.239 lao động qua đào tạo các cấp (đạt tỷ lệ 84.52%). Ở nông thôn đã đào tạo nghề cho 17.098 lao động, trong đó, có 13.645 học nghề phi nông nghiệp (chiếm tỷ lệ 79.8%); 3.453 học nghề nông nghiệp (chiếm tỷ lệ 20.2%); Trên 90% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề và khoảng 80% học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; một số nghề đào tạo ngắn hạn như: may công nghiệp, du lịch, dịch vụ,… đạt trên 95%.

Giai đoạn 2011 - 2015, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được thực hiệu quả. Đã có 83.105 lao động được giải quyết việc làm mới, bình quân 16.621 lao động/năm. Đưa tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 5,1% năm 2010 xuống còn 2,36% năm 2015. Tỷ lệ làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 33,1% năm 2011 giảm còn 29,1% năm 2015.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính khẳng định: thời gian qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác dạy nghề đã đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, dạy nghề, giải quyết việc làm của Thừa Thiên Huế vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Mục tiêu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm chưa đạt được yêu cầu đề ra. Vì vậy, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới. Các cơ sở dạy nghề xã hội hóa cần chú trọng đến điều kiện đầu vào và chất lượng đầu ra,...

Dịp này, UBND tỉnh tặng 7 bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP