05/04/2016 - 18:45

Huyện ủy Phú Vang: Thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch

TTH - Sáng 5/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 4, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để bàn, thông qua một số nội dung quan trọng.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 – NQ/HU của Huyện ủy về “Công tác bảo vệ môi trường và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện”; bàn và thông qua Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn của huyện, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025”; thông qua Nghị quyết về “Phát triển dịch vụ, du lịch biển và đầm phá của huyện giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”. Theo đó, đến năm 2025, Phú Vang phấn đấu tạo thêm việc làm thường xuyên cho 6.500 lao động, đưa số lao động toàn huyện lên 21.000 lao động; cơ bản xây dựng được các thương hiệu đặc sản truyền thống. Xây dựng vùng biển, đầm phá của huyện trở thành một trong những vùng phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng, đáp ứng sự phát triển của huyện và của tỉnh...

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP