06/09/2014 - 04:24

Không được ra văn bản bắt buộc đóng góp tự nguyện trong trường học

TTH.VN - Nhằm chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng lạm thu, thu và sử dụng các khoản huy động đóng góp không đúng quy định, ngày 05/9, Văn phòng UBND tỉnh đã phát đi thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thu học phí trong năm học 2014-2015 đúng quy định.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính; UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thực hiện việc thu học phí theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015.

Đối với các khoản chi phí liên quan của học sinh, các khoản huy động đóng góp tự nguyện, thu quỹ học sinh, phụ huynh... phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện, công khai; không được ra văn bản bắt buộc đóng góp. Việc thu, quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản chi phí này phải thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

                            

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP