Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/12/2020 - 15:06

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 25/12.

Khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Ngoài ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Do vậy, ngành tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác nhân sự bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đào tạo cán bộ gắn với việc luân chuyển, tránh tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, rút ra bài học kinh nghiệm về những kết quả đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; nắm chắc tình hình cán bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP