14/11/2016 - 20:58

Ký kết quy chế phối hợp phát triển đoàn viên, đảng viên

TTH - Chiều 14/11, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh ký kết quy chế phối hơp công tác giai đoạn 2016 – 2020 nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức công đoàn gắn với xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hai đơn vị thống nhất giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối và Văn phòng Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh là cơ quan thường trực làm cơ sở trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân lao động giữa các bên với nhau, tham mưu cho lãnh đạo các bên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quán triệt và triển khai thực hiện.

HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP