Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/11/2020 - 06:32

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

TTH.VN - Tối 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP. Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Biểu diễn các hoạt cảnh truyền thống tại lễ kỷ niệm

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương-Nguyễn Khoa Điềm; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh-Nguyễn Nam Tiến; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế-Phan Thiên Định; TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế-Hoàng Hải Minh và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành.

Cách đây tròn 90 năm, ngày 18/11/1930, Mặt trận Dân tộc thống nhất được thành lập. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa dân tộc ta từ cảnh đời nô lệ, đứng lên giành lại quyền làm người và làm chủ đất nước, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Huế-Phan Thiên Định nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - là nơi tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Huế trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Với vai trò và ý nghĩa quan trọng đó, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và về Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; cụ thể hóa, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và về MTTQVN, nhất là thực hiện tốt chính sách đối với từng giai cấp, thành phần như công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo và kiều bào ta ở nước ngoài. Mặt trận và đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đối ngoại nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.

Dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt cho Ủy ban MTTQVN TP. Huế; 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận giấy khen.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP