Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

20/12/2016 - 14:31

Lãnh đạo cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ quán triệt Nghị quyết TƯ 4

Ban Tuyên giáo TƯ quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần đổi mới, đề cao tính thiết thực và hiệu quả, hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII một cách hệ thống. Hội nghị tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề quan tâm; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với việc phân tích đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc, thông tin quan điểm sai trái, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm cao trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ, việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại điện đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ là cần thiết. Từ đó, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh: “Sau hội nghị, đề nghị các đồng chí theo chức trách và nhiệm vụ được giao, tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể, từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ và những người làm báo trong cả nước”.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; và Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do; Kết luận về Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP