Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

26/02/2019 - 13:15

Lồng ghép thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

TTH - Trên cơ sở đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), cuối năm 2018, xã Hương Toàn (Hương Trà) đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Giao thông qua địa bàn xã Hương Toàn được đầu tư mở rộng

Ông Tống Hồ Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn cho biết, từ năm 2011, Hương Toàn triển khai xây dựng xã NTM. Đến cuối năm 2018, địa phương đạt 19/19 tiêu chí NTM. Trong đó, một số tiêu chí đạt sớm nhờ đẩy mạnh lồng ghép thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), như điện, đường, trường, trạm và một số chỉ tiêu khác.

Dáng dấp NTM của xã Hương Toàn hiện nay chính là cơ sở hạ tầng, các công trình được xây dựng theo quy hoạch và đảm bảo kiến trúc. Các công trình trường học, trụ sở UBND xã, công trình tập thể, nhà dân được đầu tư khang trang. Nhiều khu vườn tạp được cải tạo trồng cây lưu niên, phá bỏ những vườn tược nhếch nhác, tạo cảnh quan sáng, đẹp. 

Xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển, đáp ứng yêu cầu bức thiết của người dân, tạo bộ mặt NTM khang trang, hiện đại, nên xã chú trọng đầu tư, có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực phù hợp, huy động được sự tham gia của người dân và toàn xã hội tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, dịch chuyển cổng, tường rào để làm đường giao thông, đường nội đồng.

Tổng số hơn 86 km đường giao thông trong xã đều đã được cứng hóa, bê tông hoá, trọng điểm như một số tuyến Xuân Thu, Kim Khố- Bắc Biên, Nam Kinh, Cồn ba ngoại Vân Cù, Tây Đề, Nguyên Nê - Nam Kinh, cầu Vượng Bình Bản...

Xây dựng NTM theo định hướng đô thị là quá trình lâu dài và liên tục, Đảng ủy, Ban chỉ đạo NTM xã Hương Toàn thực hiện thường xuyên, liên tục sâu rộng để đưa chủ trương xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ đảng viên thông qua các buổi họp, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; đến gần với người dân thông qua các buổi họp dân, hội thi, ngày hội đoàn kết toàn dân.

Hương Toàn tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ khuyến kích phát triển kinh tế; xây dựng các mô hình, các hình thức tổ chức sản xuất, đồng thời vận động Nhân dân đầu tư, vay vốn làm ăn, phát triển các ngành nghề và các loại hình dịch vụ, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang một số loại cho giá trị sản xuất cao như hành lá, sen, lúa hữu cơ, nuôi lợn đệm lót sinh học...

Nhiều cơ sở, doanh nghiệp đầu tư thêm trang thiết bị máy móc, cơ sở mới để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: sản xuất bún tươi Vân Cù, máy gặt đập liên hợp, mộc mỹ nghệ Xuân Dược...

Nhờ chú trọng về đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng tiến bộ khoa học mới, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nên tổng giá trị sản xuất năm 2018 toàn xã đạt trên 540,5 tỷ đồng, tăng 14,63% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm, từ 18,2 triệu đồng/người/năm 2012 lên 28,06 triệu đồng/người/năm 2017 và đến năm 2018 đạt 35,72 triệu đồng/người. Số hộ nghèo giảm rõ rệt, từ 159 hộ nghèo, chiếm 5,49% vào cuối năm 2013 giảm còn 136 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,48% vào cuối năm 2018.

Nhờ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, thực hiện các quy hoạch, đề án..., cuối năm 2018, xã Hương Toàn đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông NTM.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP