Kinh tế Công nghiệp - TTCN

09/09/2014 - 07:15

Nâng cao tay nghề cho đội ngũ điêu khắc Mỹ Xuyên

TTH.VN - Đó là nội dung khóa đào tạo nghề mộc mỹ nghệ truyền thống do Sở Công thương phối hợp với Cơ sở điêu khắc Duyên Mỹ (Phong Điền) tổ chức khai giảng vào sáng 8-9 tại làng nghề Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa.  

Chương trình đạo tạo được triển khai trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 109 của UBND về khôi phục và phát triển nghề truyền thống, làng nghề và ngành nghề TTCN tỉnh giai đoạn 2014-2015.

Làng nghề Mỹ Xuyên hiện có hàng trăm thợ giỏi gắn bó với nghề điêu khắc

Khóa đào tạo tập trung các nội dung chủ yếu như nâng cao tay nghề, kỹ năng sản xuất các sản phẩm mộc mỹ nghệ cao cấp và kỹ năng phục vụ khách du lịch nhằm duy trì và phát triển nghề mộc mỹ nghệ truyền thống, cung cấp nguồn nhân lực cho nghề mộc mỹ nghệ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Khóa đào tạo diễn ra trong 4 tháng, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cơ sở nhận vào làm việc với mức thu nhập ổn định.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP