Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/05/2022 - 17:22

Nâng cao vai trò, chức trách, nhiệm vụ của Đảng ủy cấp xã

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã kiêm nhiệm nhiều công việc, làm sao để phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng mạng lưới dân vận ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đó là 2 vấn đề lớn mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Phong Điền, Đảng ủy, UBND xã Phong An chiều 18/5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra việc giải quyết thủ tục hồ sơ tại bộ phận hành chính của xã Phong An 

Cùng làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phong An, Huyện ủy Phong Điền là đơn vị thứ 3 mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trực tiếp về làm việc để rà soát lại bộ máy, cách thức hoạt động của Đảng ủy, nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và công tác dân vận ở xã.

Nâng cao trách nhiệm cá nhân

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Phong An Nguyễn Văn Dũng thông tin, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong An có 14/15 ủy viên (1 ủy viên chuyển công tác). Ban Thường vụ Đảng ủy xã có 5 ủy viên. Đội ngũ cán bộ trong Đảng ủy đến nay cơ bản được bố trí đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Để đảm bảo lãnh đạo toàn diện, hiệu quả, Đảng ủy xã đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi ủy viên của Đảng ủy xã chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước tập thể Đảng ủy. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã phân công công tác cho các ủy viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách lĩnh vực, đơn vị để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 24/50 đảng viên (đạt tỷ lệ 48%) so với kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Số lượng đảng viên là cán bộ chủ chốt ở thôn 24/48 người (đạt tỷ lệ 50%); trong đó, có 4/8 trưởng thôn là đảng viên. Số đảng viên là giáo viên, nhân viên trong trường học trên địa bàn xã là 104/214 người (chiếm tỷ lệ 48,6%).

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã tập trung kiện toàn Khối Dân vận Đảng ủy xã theo quy định. Thành viên Khối Dân vận Đảng ủy xã gồm: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các Đoàn thể, hội quần chúng xã và các Bí thư chi bộ thôn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ và Bí thư Đảng uỷ trong chỉ đạo các nội dung công việc theo quyết định của Đảng uỷ; trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và chịu trách nhiệm chính chỉ đạo hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội…

Tại buổi làm việc, Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Phong An; Thường trực Huyện ủy Phong Điền; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung xung quanh chức danh không chuyên trách ở cấp xã; UBKT chuyên trách; Văn phòng Đảng ủy tham mưu rất nhiều công việc; mức phụ cấp cho chi hội trưởng của các đoàn thể thôn; bất cập trong bố trí công việc…

“Rà soát lại quy chế dân vận trong hệ thống chính trị; đánh giá lại hoạt động của tổ dân vận, các tổ chức đoàn thể chính trị tại địa phương; tăng cường công tác giám sát, phản biện; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài lưu ý thêm với Đảng ủy, UBND xã Phong An.

Phát huy hiệu quả bộ máy cấp ủy

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Mục tiêu cao nhất là, Đảng ủy cấp xã phải làm tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, Đảng bộ Phong An có tổ chức Đảng, đảng viên lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức, bộ máy, hoạt động của Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và công tác dân vận ở xã thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của mình. Nhiều vấn đề bất cấp trong quản lý, mô hình hoạt động là vấn đề đặt ra. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, rà soát, tham mưu đề xuất để tháo gỡ khó khăn, hướng tới xây dựng một đội ngũ công chức chất lượng, chuyên nghiệp.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên bằng những hành động cụ thể, chuyên nghiệp; hướng tới mô hình quản lý thống nhất trong toàn tỉnh là mục tiêu xuyên suốt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huyện ủy Phong Điền cần rà soát, đánh giá lại hoạt động Đảng ủy xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trong toàn huyện để có những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế hiện nay; thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Có sự mô tả cụ thể đối với nhiệm vụ của từng chức danh kiêm nhiệm để xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, tránh trùng lắp, chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc được giao. Bất cứ công việc gì cũng phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện. Phương châm đặt ra là, giải quyết công việc theo quy trình, làm việc theo kế hoạch, điều hành theo quy chế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mô tả vị trí việc làm giúp cho cơ sở thực hiện đạt kết quả cao. Liên quan đến công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Phong Điền, Đảng ủy xã Phong An cần mô tả, công khai tất cả các công việc cho người dân hiểu, dân biết để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; kiện toàn lại hệ thống chính trị ở cơ sở; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP