Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

02/03/2016 - 06:52

TIẾN TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP:

Nỗ lực cho thành công

TTH - Theo thời gian ấn định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp được tổ chức vào Chủ nhật (ngày 22/5/2016). Hiện, toàn tỉnh đang tập trung triển khai với quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và sự mong mỏi của các tầng lớp Nhân dân.

Chọn người xứng đáng

Ngày 4/1/2016, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, cùng với việc tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở các kỳ bầu cử trước và tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị đã đề ra một số điểm mới.

Các đại biểu cho ý kiến về cơ cấu nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tại hội nghị triển khai công tác bầu cử của tỉnh, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả cao, yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND.

Về phương án nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Toàn tỉnh lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

Những điểm mới của Luật

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Văn An, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 có 10 chương 98 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015. Theo đó, Luật đã bổ sung một số điểm mới cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới. Cụ thể, luật quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là đảm bảo các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn.

Ngoài ra, quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử ĐBQH do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử ĐBQH do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là phụ nữ...

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ, đảng viên và mỗi cử tri phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức thắng lợi, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 25 thành viên được phân công như sau: ông Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Chủ tịch Ủy ban bầu cử; ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử; ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh: Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử. Các thành viên còn lại được phân công phụ trách địa bàn các huyện, thị xã, TP Huế. 

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP