Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

15/12/2018 - 06:15

KỶ NIỆM 54 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH (15/12/1964 – 15/12/2018)

Nơi tuyến đầu Tổ quốc

TTH - Với bề dày lịch sử 54 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh lập nhiều chiến công, xứng đáng là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giúp dân xây nhà, ổn định đời sống

Trận địa lòng dân

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng tỉnh luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, dạy chữ, chữa bệnh, xây dựng điểm sáng văn hóa ở các xã biên giới.

Điển hình như các Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt, Đồn Biên phòng Nhâm, Hương Nguyên… đã xây dựng trận địa phòng tuyến nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Các đồn đều quản lý các địa bàn còn nhiều khó khăn nên phải cử cán bộ xuống tận thôn, bản cùng ăn, cùng ở để hướng dẫn bà con phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Cấp ủy, chỉ huy các đồn lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở các xã biên giới, tổ chức vận động xây dựng trên 200 mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo, nhiều công trình dân sinh và hơn 30 nhà Nghĩa tình Trường Sơn, nhà Đại đoàn kết…

Cùng với đó, BĐBP tỉnh chủ động đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, xây dựng 42 căn nhà Hữu nghị và 1 trường học cùng trang thiết bị tặng dân bản Ka Lô – Lào; xây dựng 21 nhà Hữu nghị cùng công trình nước sinh hoạt cho dân bản Sê Sáp (Lào). Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân Lào tuân thủ chấp hành các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc, giúp các cơ quan chức năng thực hiện đề án tôn tạo và tăng dày mốc quốc giới của hai nước. Đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào.

Vững vàng biên cương

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, dự án, huy động trách nhiệm các ngành, các cấp hướng về biên giới, hải đảo, tạo sức mạnh đồng bộ để xây dựng và bảo vệ địa bàn hai tuyến biên giới của tỉnh. Các chương trình ký kết với các cấp, các ngành như: phối hợp vận động phụ nữ các dân tộc biên giới, hải đảo; xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học ở địa bàn biên giới; phối hợp nâng cao chất lượng văn hóa thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới, biển đảo; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới… được BĐBP tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Kết quả, đã xây dựng được 49 tổ tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới; thành lập 96 tổ tàu thuyền an toàn, với hơn 1.140 tàu thuyền công suất lớn trên địa bàn 21 xã biên giới biển.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới đất liền, các đồn biên phòng tuyến núi đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản. Cùng với việc tham gia tổ tự quản, đồng bào chung tay với cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh với các hiện tượng di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, buôn bán ma túy, phụ nữ, trẻ em qua biên giới…

Các đồn biên phòng tuyến biển còn tăng cường phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, nhân rộng mô hình "Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển" ngày càng hùng hậu. Qua đó, giúp cho bà con ngư dân đoàn kết, thi đua cải hoán, nâng công suất tàu thuyền, đóng mới tàu vỏ thép phát triển đánh bắt thủy hải sản. Các đơn vị còn xây dựng được lực lượng dân quân biển trên các tổ tàu thuyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh chống các hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Đáp lại những tình cảm to lớn đó, BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình ký kết phối hợp với các cấp, các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh; triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; tích cực thực hiện hiệu quả hơn các phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước đến trường”, “Ngày về thôn, bản”, “Nhận đỡ đầu, kết nghĩa thôn, bản khó khăn, hộ gia đình nghèo”… Đồng thời, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế -văn hoá, xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo, ven đầm phá ngày càng vững chắc.

Lê Văn Nguyên

(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP