Kinh tế Kinh tế

24/07/2016 - 17:45

Nước thải của xí nghiệp xử lý chất thải vượt quy chuẩn cho phép đến 7,5 lần

TTH - Theo báo cáo của UBND thị xã Hương Thủy, kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành tại Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế cho thấy kết quả phân tích mẫu nước thải cuối hệ thống xử lý đều vượt các quy chuẩn cho phép từ 2,4 – 7,5 lần.

Cụ thể giá trị COD = 1016mg/l, vượt 2,5 lần; giá trị tổng Nitơ = 145,7 mg/l, vượt 2,4 lần theo QCVN 25/2009/BTNMT. Riêng độ màu = 1129Pt-Co, vượt 7,5 lần theo QCVN 40: 2011/BTNMT.

Bên cạnh hệ thống xử lý nước thải mới thì hệ thống hồ xử lý nước rỉ rác cũ bằng biện pháp sinh học vẫn còn tồn tại, chưa được thu gom về một mối dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi mưa lớn xảy ra. Tại thời điểm này, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước thải cuối hệ thống xử lý mới để phân tích.

Căn cứ kết quả phân tích nêu trên thì hoạt động xả nước thải của Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế đã vi phạm vào Khoản 3 và Khoản 5 Điều 13 Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

KHÁNH TRÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP