Kinh tế Thông tin thị trường

23/09/2014 - 04:15

Phong Điền: Thử nghiệm mô hình nuôi rắn mối giống và thương phẩm

TTH - Với mục tiêu góp phần đa dạng các đối tượng chăn nuôi, tăng thu nhập cho người dân, UBND huyện Phong Điền đã thống nhất cấp kinh phí gần 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân nuôi thử nghiệm mô hình rắn mối giống và thương phẩm tại các xã Phong Hiền, Phong An, Phong Chương, Phong Thu với gần 10.000 con. Theo đó, 4 hộ sẽ nuôi 2.800 con rắn mối giống và 6.720 rắn mối thương phẩm với diện tích 40m2/chuồng/hộ.

Đây là mô hình mới lần đầu tiên đưa vào thử nghiệm trên địa bàn huyện Phong Điền. Trong thời gian 8 tháng nuôi thử nghiệm, nếu mô hình thành công sẽ mở rộng quy mô, số lượng người tham gia nuôi trên địa bàn.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP